Katkos/Offline//Pieni Kolltektivi - Saturday 7 september 16:00

Evenemangsinformation

Katkos er et fysisk teaterstykke om vanskeligheten med samhandling og sameksistens. Den omhandler konflikten mellom våre tanker og gjerninger, og snakker om vår grunnleggende lengsel etter kjærlighet og behovet for konfrontasjon. Katkos / Offline er en forestilling for de som er interessert i å se på vanlige problemer og puslespill vi møter med et nytt perspektiv. Den ikke-verbale ytelsen bruker metodene til fysisk teater i sin fortelling og uttrykk. Forestillingen er inspirert av hverdagen vi møter når vi konfronterer hverandre, våre frykter, håp og behov - og alle de ville tankene i hodet. 

---------

Katkos is a physical theatre piece about the difficulty of interaction. It deals with the conflict between our thoughts and deeds and talks about our fundamental longing for love and the need for confrontation. Katkos/Offline is a performance for those, whom are interested in looking at the ordinary issues and puzzles we run into with a brand new perspective.  The non-verbal performance uses the methods of physical theatre in its narrative and expression. 

The performance is inspired by everyday situation we come across with when confronting with each others, our fears, hopes and needs - and all the crazy thoughts inside our heads. 

Ansvarsfriskrivning

Bergen Fringe Festival refunderer ikke kjøpt billett