Det Gule Tapet / The Yellow Wallpaper - Jeff Pedersen Produksjoner

Arrangementsinformasjon

Isolated and alone, a woman with postnatal depression is locked in a room with nothing but her thoughts and four walls covered with a strange wallpaper. This intimate psychological horror is in a sense a solo show, but as she discovers another woman trapped behind the wallpaper, the show develops into a desperate duet. Depending on which side of the audience you're on, you get the story told either by an actress as the isolated woman or by a dancer as the woman behind the walls. The horror is based on the audience sharing what it feels like to be both extremely vulnerable and extremely powerless. The performance questions the arrogance of those in power, the effects of isolation, the dangers of a lack of understanding. The Yellow Wallpaper is a psychological horror originally written as a short story in 1892 by Charlotte Perkins Gilman. The performance premiered 2. August at Harastølen, a condemned tuberculosis asylum. 


Isolert og alene, er en kvinne med fødselsdepresjon låst inne i et tomt rom med ingenting annet enn hennes tanker og fire vegger dekket med et rart tapet. Denne intime psykologiske skrekken er på et vis en soloforestilling, men etterhvert oppdager hun en annen kvinne fanget i tapetet og forestillingen utvikler seg til en desperat duett. Alt etter som hvilken side av salen du velger, får du historien fortalt av enten en skuespiller som den isolerte kvinnen eller av en danser som kvinnen bak tapetet. Redselen kommer fram når publikum deler følelsen av å være både ekstremt sårbar og maktesløs. Hvordan møter vi arrogansen til de med makten, effekten av isolasjon og faren når noen mangler forståelse?


Det gule tapetet er novelle fra 1892 av Charlotte Perkins Gilman. Forestillingen hadde premiere 2. August på Harastølen - et forlatt sanatorium for tuberkulosepasienter. This performance is a part of Norway Fringe Festival  6 - 9 september 2018.  

Norway Fringe Festival 2018 is a four day celebration; presenting exciting and groundbreaking up - & - coming as well as established productions on a multidisciplinary platform. Both national and international comedians, theatre companies, musicians, dancers and everyone inbetween  will take upon the stages across the city of Bergen this September. 

Check out our website and social media channels for more information regarding the different shows and events.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke