Awakening//Ladder Art - Sunday 8 september 14.30

Arrangementsinformasjon

Awakening er et tverrfaglig stykke som integrerer ny sirkus, pantomime og fysiske teatergener. I forestillingen bruker vi sirkusetudes, luftakrobatikk, clowning, levende musikk og visuelle teaterelementer for å skape sin unike verden som kan tiltrekke publikum med ulike interesser. To artister og fire musikere forteller en historie om menneskehetens dualitet som vises av to tegn plassert i to forskjellige verdener på scenen - en som er magisk og drømmende, og en som er mer fysisk og realistisk. Med humor og selvrefleksjon ser denne forestillingen på vår kjærlighet, feighet, angst og også våre øyeblikk av mod og kjærlighet mens vi prøver å forstå vår oppførsel som mennesker. En historie om drømmer, grenser, vokser opp og finne vårt sanne selv. En pantomime med sirkus etudes, humor, visualitet og levende musikk - skrevet for ett tau, to tegn og flere feer .

---------------------

Awakening is an interdisciplinary piece, integrating new-circus, pantomime and physical theatre genres.
In the performance we use circus etudes, aerial acrobatics, clowning, live music and visual theatre elements to create its unique world that can attract audiences with diverse interests.

Two performers and four musicians tell a story of the duality of humankind that is displayed by two characters placed into two different worlds on stage - one that is magical and dreamy, and one that is more physical and realistic.

With humour and self-reflection, this performance is looking into our pettiness, cowardice, anxiety and also our moments of bravery and affection while we are trying to understand our behaviour as humans.

A story about dreams, boundaries, growing up and finding our true self. A pantomime with circus etudes, humour, visuality and live music – written for one rope, two characters and several fairies...

Ansvarsfraskrivelse

Bergen Fringe Festival refunderer ikke billetter.